Βουτυρόπουλος Νίκος Tag

"ΑΝΤΙΕΡΩΣ": Όταν πια δε θα υπάρχει τίποτα ανάμεσα σε σένα και μένα, παρά το τραγούδι της σάρκας, οι δρόμοι σα γλώσσες θα κρέμονται, αγγίζοντας το μέλλον της θάλασσας.

Δ: Πατρ. Ιωακείμ 8, Θεσ/νίκη Τ:231 022 0545 info@saixpirikon.com
Social Media
Τα 20 τελευταία