Βακαλοπούλου Ειρήνη Tag

ΦΩΣ εκεί στο βάθος μιας αυλής, αναδιπλώνεται κάθε ενιαίο, το πρωί κρατά το ψέμα, στη σκιά των χεριών, το μεσημέρι έχει την θαμπάδα, της πρώιμης μνήμης

Δ: Πατρ. Ιωακείμ 8, Θεσ/νίκη Τ:231 022 0545 info@saixpirikon.com
Social Media
Τα 20 τελευταία