Αλυάττης Γιάννης Tag

ΒΡΑΔΥ ΜΟΝΑΞΙΑΣ Με τον καιρό το έχω αντιληφθεί: Η συνήθεια τού να σε, ανακαλώ στη μνήμη, μπορεί να σταματήσει, το βρασμό, στους κλιβάνους της πλήξης,

Δ: Πατρ. Ιωακείμ 8, Θεσ/νίκη Τ:231 022 0545 info@saixpirikon.com
Social Media
Τα 20 τελευταία