Απρίλιος 2020

Δεν θα μιλήσω για αριθμούς, σκοπούς και στόχους, όπως τα προηγούμενα χρόνια στην εισαγωγή των βιβλίων του Λογοτεχνικού Εργαστηρίου. Κι αυτό γιατί η σχολική χρονιά 2017-2018 που έφτασε στο τέλος της

Δ: Πατρ. Ιωακείμ 8, Θεσ/νίκη Τ:231 022 0545 info@saixpirikon.com
Social Media
Τα 20 τελευταία