Ιούλιος 2019

Βρίσκεται σ’ ένα στενό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κι έχει πάρει τ’ όνομά του από το ιστορικό βιβλιοπωλείο Shakespeare and Company στο Παρίσι. Το ΣΑΙΞΠΗΡΙΚόΝ είναι ένα μικρό βιβλιοπωλείο που γνωρίζουν καλά οι αναγνώστες και ιδιαίτερα εκείνοι που αγαπούν την

Δ: Πατρ. Ιωακείμ 8, Θεσ/νίκη Τ:231 022 0545 info@saixpirikon.com
Social Media
Τα 20 τελευταία